Kas izdevīgāk?

 

Mums ir „Lattelecom” pieslēgums. Pastāstiet, lūdzu, kādas vēl ir iespējas zvanīt uz ārzemēm.

Sofija G.
Rīgā                 (zvans)

 

„Lattelecom” piedāvātās starptautiskās sarunas (atkarībā no valsts un izraudzītā tarifu plāna) maksā no 18 līdz 59 santīmiem par minūti. Izmantojot „Lattelecom” telekartes, uz desmit valstu fiksētajiem numuriem var zvanīt par 10 santīmiem minūtē.
No mājas telefona uz ārzemēm var zvanīt, izmantojot arī citus operatorus, proti, uzgriežot attiecīgā operatora kodu (parasti tie ir 3 vai 4 cipari), tad divas nulles, valsts kodu, visbeidzot abonenta telefona numuru. Izmantojot šādu zvanīšanas kārtību, jāslēdz līgums ar pakalpojuma sniedzēju (piemēram, ar SIA „Telefant”, SIA „Master Telecom”, SIA „Telekomunikāciju grupa” vai citu). Pakalpojuma cena, zvanot uz fiksētajiem ārvalstu numuriem, svārstās no 6 līdz 15 santīmiem minūtē.
Tiesa, zvanot uz citām valstīm no Rīgas, iespējams izmantot savienojuma numuru 67652000, uzgriežot divas nulles, valsts kodu un abonenta numuru ārvalstīs. Šādu pakalpojumu Nulltel bez kādas līgumu slēgšanas piedāvā SIA „Rigatta”. Sarunas izmaksas tiek iekļautas zvanītāja rēķinā par telekomunikāciju pakalpojumiem kā par zvanu uz Rīgas fiksēto numuru. Patlaban, izmantojot Nulltel, iespējams piezvanīt uz 23 valstīm.
Protams, uz ārzemēm varat zvanīt, izmantojot ne vien fiksētos, bet arī mobilos telefona sakarus un internetu.
Zvanīt no Latvijas uz citām valstīm iespējams arī no mobilā telefona. „LMT” piedāvā to darīt par 14 – 52 santīmiem minūtē, „Tele2” – par 13 – 33 santīmiem, „Bite” – par 15 – 69 santīmiem minūtē utt.
Ja ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu un mikrofonu, tad,izmantojot internetā pieejamās programmas MSN un Skype, var sarunāties bez papildu maksas.

Valda Madalāne


Get in touch with us !

info@rigatta.com
+371 67651010

fb logo